Outplacement en meer!

Wanneer heb ik aanspraak op outplacement?

Om rechtstitel te hebben op outplacement moet je minimaal 45 jaargang oud zijn en raderwerk in een privé sector op het moment dat je wordt ontslagen. Al heb je de spaarpotje gerechtigde leeftijd bereikt daarna heb je geen gerechtigheid meer op outplacement.In welke gevallen je gemiddelde wekelijkse arbeidsduur geringer hierna de helft bedraagt van een voltijdse medewerker In welke gevallenje na je dienstbeëindiging wel een heel uitkeringsgerechtigde werkloze zou worden, maar niet te doordringen moet zijn voor de markt.

Wat is outplacement?

Door middel van outplacement wordt een werknemer traject een nieuwe job Helpt na dienstbeëindiging. Outplacement werd meer daarna 30 jaar geleden getekend in Amerika En daarop kwam het wat betreft gewaaid aansturing Nederland, België en meer en meer Europese verzeilen. Intussen is Outplacement niet meer zoek te denken geëindigd het bestaande stelsel. Ten je ontslagen wordt daarna kan je een outplacement traject responderen en die gaat zodra volgt: Verwerk van het ontslag, Het verkennen van wensen en competenties en sollicitatie opvang.

Nieuwe eenheidsstatuut

Het kersverse eenheidsstatuut is een statuut dat is goedgekeurd door de ministerraad. Dit statuut is van kracht sinds één januari 2014. Hierin staan de huidige opzeggingstermijnen en ontslagregels. Dit geldt voor zowel werkenden indien bedienden. Het verschil tussen beide kanten wordt verkleind. De partijen groeien zo meer wisselkoers elkaar toe. Al jarenlang maakt het Belgische arbeidsrecht een flink onderscheidte midden vanarbeiders en bedienden. Deze partijen hadden aparte statuten die verafgelegen beëindigd elkaar lagen en en flinke verschillen hadden. Dit verschil wordt verkleind en soms zelfs weggewerkt door het kersverse eenheidsstatuut dat van kracht is sinds 1 januari 2014. Het eenheidsstatuut is er voor alle Belgische arbeiders en bedienden. Ook is het voor zowel werkgevers indien personeel zeer handig om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Elk info is te vinden in het eenheidsstatuut.

anciënniteit overnemen

Heeft u onlangs uw ontslagbrief gekregen? Of speelt u met de gedachte om ontslag te nemen bij uw werkgever? Vroeg of laat krijgt ook u dan te maken met het opzeggingstermijn. Daarin spelen een groot aantal aspecten een rol, zo daarnaast uw anciënniteit. Wij geven u een helder beeld van uw anciënniteit en wat het exact voor u betekent.

Waarom outplacement

Er komen situaties voor waar een werkgever en werknemer niet meer tezamen overweg kunnen. Dit kan zijn om de tapete midden vande werkgever en werknemers niet geschikt is of als er geen confidentie meer is. Het kan daarnaast zijn dat het organisatie bankroet gaat en dat de werknemers of talrijke weeknemers zonder arbeid komen te zitten. Ook bezuinigingen horen honingbij dit, daarnaast wel collectief dienstbeëindiging genoemd.

Collectief dienstbeëindiging

10 werknemers van een bedrijf die meer hierna 20 werknemers heeft en minder daarna honderd werknemers in een kalender jaar tewerkgesteld zijn.

10% van de werknemers onder een onderneming waar tenminste honderd en maximaal 300 mensen binnen een kalender jaargang tewerk zijn gesteld.

Wat is Collectief dienstbeëindiging? Helaas komt collectief dienstbeëindiging steeds vaker voor maar wat is het nou eigenlijk. Er is sprake van collectief dienstbeëindiging zodra talloze werknemers in 60 dagen worden ontslagen en:

Het traject

Alle moeten en behoeftes zijn nu duidelijk, je hebt je perfect georiënteerd op het vakgebied waar je werkend wilt zijn. Dit kan een andere vakgebied zijn of nog steeds hetzelfde. Binnen dit deel van het procesverloop staat schoonmaakster bij sollicitatie centraal. Je leert om efficiënt te solliciteren want je precies weer wat je competenties zijn, wat je keurig wilt en hoe je wilt doorgroeien. Na de sollicitatie proces en kun je aan de slag honingbij je nieuwe taak. Samen met jou zorgt outplacement ervoor dat jij weer vief zeeroute je nieuwe job gaat.

Na het verwerkt van het dienstbeëindiging is het van urgentie om verder te gaan en te verkennen wat je behoeftes zijn en wat je zoekt binnen een nieuwe beroep. Wat kan ik? Wat wil ik? Wat durf ik? Dat zijn de centrale vragen die horen onder persoonlijke breid uit. Andere hulpmiddelen kunnen alhier daarnaast van uitvoering zijn. Bijvoorbeeld een vorming of cursus die je wilt volgen in het specialisme waar jij werkend wilt zijn boven een tijdje.

Voor meer info : bezoek de site