Vlaanderen in bedrijf
Image default
Dienstverlening

Wat is het doel van een beschrijvend bodemonderzoek?

Tijdens een beschrijvend bodemonderzoek gaat Santerra N.V. in Boortmeerbeek de bodemverontreiniging afperken. Dat wilt zeggen dat ze de omvang van de bodemverontreiniging gedetailleerd in kaart gaan brengen, waardoor ze de risico’s verder kunnen onderzoeken. In een beschrijvend bodemonderzoek wordt zowel de aard als de verdeling en oorsprong vastgelegd. Het wordt daarnaast uitgevoerd om de ernst van de verontreiniging vast te stellen en de gevaren voor mensen, dieren en planten.

Door risico-evaluaties berekenen ze het gevaar voor mens, dier en plant

Zo is het de bedoeling om met het beschrijvend bodemonderzoek een driedimensionaal beeld te verkrijgen van de vervuiling in de grond. Als er nog omringende boringen of peilbuizen worden aangetroffen in de bodemverontreiniging dan wordt verder afgeperkt tot de boringen rondom deze verontreiniging in de diepte proper zijn. Naast de aard en de oorsprong wordt ook de juiste geologische samenstelling bepaald van de bodem. Hierdoor krijgt u een beter zicht op hoe de verontreiniging zich verder verspreid. Op basis van uitgebreide risico-evaluaties worden de risico’s voor de mens, dier en plant vastgesteld en wordt er uitspraak gedaan over de saneringsnoodzaak. Indien er sprake is van sanering zal dit worden berekend met de hulp van risico-evaluatiemodellen of door rechtstreekse meting van de blootstelling van de mens of milieu. Nieuwe verontreinigde bodems zullen worden gesaneerd als de bodemverontreiniging de bodemsaneringsnormen overschrijdt.

Bespreek de situatie van uw grond

De experten van Santerra N.V. hebben alle mensen in huis die over de juiste kennis en ervaring beschikken om met goede oplossingen te komen. Zij zijn van alle markten thuis door hun jarenlange ervaring. Wenst u graag meer informatie over dit bedrijf of over het doel van een beschrijvend bodemonderzoek? Neem dan een kijkje op hun website of contacteer een van de professionals. Bespreek men hen uw situatie en zij weten zeker raad met uw terrein.

https://www.santerra.be/