Vlaanderen in bedrijf
Image default
Woning en Tuin

Een boomchirurg gezocht

Zodra een boom verzorging nodig heeft wordt er meestal direct naar een boomchirurg gezocht. Een boomchirurg is namelijk de aangewezen persoon om een boom te voorzien van de nodige verzorging. Die verzorging kan op allerlei manieren tot stand komen en is vooral afhankelijk van de vraag. Zo zal de ene boom gesnoeid moeten worden, de andere boom gekapt moeten worden en weer een andere boom zal uitvoerig onderzocht worden. Er zijn dan ook verschillende redenen waarom er vaak naar een boomchirurg gezocht wordt.

Boomchirurg gezocht om een boom te snoeien 

Veruit in de meeste gevallen wordt een boomchirurg gezocht om een boom te snoeien. Het kan daarbij gaan om het snoeien van één of meerdere takken. Een boom wordt meestal gesnoeid omdat de boom te groot is geworden, uit balans is geraakt of voor overlast zorgt. Bij overlast kan gedacht worden aan een te hoge mate van schaduw. Overlast kan echter ook veroorzaakt worden door laaghangende takken die objecten (dreigen) te raken. Tot slot kan een boom overlast veroorzaken omdat er te veel bladeren op de grond vallen. 

Boomchirurg gezocht om een boom te kappen 

Dat een boomchirurg gezocht kan worden om een boom te kappen zal u wellicht niet verbazen. Een boomchirurg is namelijk de aangewezen persoon om deze klus te klaren. Een boom kappen kan soms nodig zijn. Een boom kan door een storm beschadigd raken waardoor de boom een gevaar voor de omgeving vormt. Ook kan het wenselijk zijn om een boom te kappen. Bijvoorbeeld wanneer een opdrachtgever een nieuwe tuin wilt aanleggen. Het kappen van een boom is natuurlijk een ingrijpende operatie. Een boom kan dan ook op verschillende manieren gekapt worden. Op welke manier een boom uiteindelijk gekapt zal worden is sterk afhankelijk van de beschikbare ruimte. Ook de bereikbaarheid en de afmetingen van de boom spelen daarbij een belangrijke rol.

Boomchirurg gezocht om een zieke boom te behandelen 

Tot slot zijn er veel gevallen waarbij een boomchirurg gezocht wordt om een zieke boom te behandelen. In dat geval is de boomchirurg ook de aangewezen partij om de boom onder handen te nemen. In het geval van een ziekte of een infectie zal de boom eerst goed onderzocht worden. Dat kan op verschillende manieren. Allereerst de boom visueel geïnspecteerd worden. Er kan vervolgens eventueel een grondmonster genomen worden, maar het is ook mogelijk een monster van het DNA te nemen. De gegevens worden vervolgens naar een laboratorium gestuurd om de gegevens verder te onderzoeken. Aan de hand van de gegevens kunnen er vervolgens vervolgstappen ondernomen worden. Vaak hoeft de ingreep helemaal niet zo groot te zijn om een boom weer beter te maken. Door enkele takken te snoeien en de boom van een rijke ondergrond te voorzien is een boom vaak in staat om zichzelf te herstellen. 

In de buurt een boomchirurg gezocht 

Zodra opdrachtgevers het besluit hebben genomen om een boomchirurg in te schakelen wordt er meestal in de buurt naar een boomchirurg gezocht. Wij kunnen dat ook van harte aanbevelen. Het scheelt u immers voorrijkosten en een bedrijf uit de buurt inschakelen is vaak net even wat laagdrempeliger. Ook bij u in de buurt zijn zeker boomchirurgen te vinden. Let daarbij goed op dat boomchirurgen zich steeds vaker boomverzorger noemen. Iets waar u wellicht rekening mee kunt houden wanneer u uw zoektocht start. Zo gaat u snel van boomchirurg gezocht naar een boomchirurg gevonden. 

Voor meer info : bezoek de site