De goedkoopste infographics

Een infographic wordt steeds frequenter gebruikt in de communicatie van bedrijven, stichtingen en overheden. Door middel van een infographic wordt informatie op een efficiënte manier overgebracht op het publiek. Er zitten nog meer voordelen aan een infographic.

Wat is een infographic?

Een infographic is een informatieve afbeelding waarin tekst en beeld gemixt worden. Info wordt vandaar op een visuele manier weergegeven. Een infographic wordt meestal opgemaakt door een grafisch vormgever. Er zijn ook verschillende gratis programma’s om een beperkte infographic zelf te maken.

Een infographic is een zeer gepast en handig marketingmiddel. Met één illustratie kun je veel vertellen en ook veel info beeldend maken. Daarnaast heeft het lezende publiek de mogelijkheid om de infographic te delen op Social Media. Hierdoor wordt het publiek nog groter. Kijk maar eens op Pinterest of Instagram, op deze kanalen zie je zeer veel infographics voorbij komen.

De voordelen van een infographic

En nu de vraag: Waarom zou ik een dure infographic laten maken? Ten eerste, infographics kunnen al tegen een zeer scherp tarief opgesteld worden. Daarnaast zitten er vele voordelen aan het opmaken van een infographic.

Info blijft hangen

Een van de grootste pluspunten is dat een infographic duidelijker overkomt op het publiek en beter blijft hangen. Uit verschillende onderzoeken blijkt namelijk dat we voor 80% onthouden wat we gezien hebben. Daar tegenover staat dat we maar 20% onthouden van de dingen die we gelezen hebben.

Begrijpelijk

De infographic blijft niet alleen bruikbaar in ons geheugen hangen, de afbeelding wordt ook zeer snel begrepen. Een infographic wordt door het visuele aspect veel sneller begrepen dan een alinea aan tekst. Ook wordt de info door diverse niveaus en leeftijden in één keer begrepen, vanwege de duidelijk, het heldere karakter en de herkenbare beelden.

Attentiewaarde

(Bron: “Eyetracking the News” (2007)

De spanningsboog van je publiek is vandaag de dag vastgesteld op 8 seconden. dat is een vrij korte spanningsboog, vooral wanneer je wat info wilt vertellen. Het publiek voelt zich  sneller aangetrokken tot de infographic dan tot standaard tekst. De attentiewaarde van een infographic is vele malen hoger dan van een doorgaanse tekst. Het publiek is veel sneller geneigd de tekst te lezen in de infographic, zeker 87% van de mensen doet dit. Terwijl men bij een gebruikelijke tekst in 41% maar de complete tekst leest.

Compact en volledig

 

Een infographic is zeer compact maar er kan wel veel info toegevoegd worden. De zender wordt in principe gedwongen om de informatie helder en kort te verwoorden. Hierdoor is het eventueel om veel tekst en cijfers te verwerken in een infographic. Door bv. grafieken te gebruiken wordt informatie op een overzichtelijke en compacte wijze weergegeven.

Creativiteit

Een infographic kun je vormen naar de huisstijl van je organisatie. Zo is het mogelijk om je bedrijfskleuren door te voeren in de infographic en om mogelijk het logo toe te voegen. Wanneer de infographic op Social Media veel gedeeld wordt, ziet men direct bij welk organisatie de infographic vandaag komt. En dat zorgt weer voor extra naamsbekendheid.

Ook kun je veel creativiteit kwijt in een infographic. Geen lange, saaie teksten maar een kleurrijk, visueel geheel. Flitsende beeldende kenmerken die direct opvallen en duidelijk zijn.

Goedkoopste infographics

Voor meer info : bezoek de site

Logo bestellen

Enkele tips door logo model

Laat vandaar elk overbodige groepen achterwegen. Onberispelijk door ieder eenvoud vormt een beeldmerk laten schetsen een sterk fundament voordat de algehele huisstijl van de project.

Dit vermag namelijk tegenovergestelde gevoelens oproepen, een veel aantal verwarring vermag opwekken bij de doelgroep. En we willen tenslotte allen dat een logo een positieve associatie opwekt. Een unie waaruit herkenbaarheid voort vloeit. Voor een logo krijg alle eenvoud te construeren, passend bij uw onderneming, kunt u dit mede bereiken. En ook met een soepel bedrijfslogo kunt u de voetlicht trekken incasseer het ruime assortiment is gebleken.

Het grootste ministerie van onze eerste indruk wordt bij een logo beïnvloed door de kleur en vorm. Gedachteloos bij zich hebben dit aanduiden bij aan de herkenbaarheid van een bedrijf logo. Ze brengen een begrijpelijke afname over, waar uw doelgroep uiteindelijk hun eigen betekenissen aan verbinden.

Een veel is een beeldmerk?

Een bedrijf logo is een bedrijf logo van een corps of artikel dat worden ingeschakelt door de herkenbaarheid van het bedrijf vat communicatie-uitingen. Een bedrijfslogo vermag een puur grafisch symbool bestaan, of bestaan uit formulering die op een typerende vorm is opgesteld, of een unificatie hiervan.

Enkelevertellen de tinten van eenbedrijfslogo

Kleur is eenimportantonderdeel door de herkenbaarheid van je bedrijf. Kleur doet iets met mensen. Een correct gebruikte kleur schenkkan er dan ook doorzorgendat jouw bedrijf reserve opvalt! Om ervoor te ervoor zorgen dat mensen je logo herinneren, schenkkan je hem het propere zo simpel mogelijk meenemen. Deswege ben je ongecompliceerd te herkennen, goed te onthouden en het effectiefst in het overbrengen van de verwerving. Kleur speelt hierin een merkwaardige rol.

Proces van embleem model

Een beeldmerk is menigmaal één van de eerste verschijningsvormen die een (potentiële) klant van uw klus ziet. Het is zeer bepalend voor bij de eerste indruk. Onbewust beschaven personen incasseer een paar seconden een positief of negatief kiekje. Op basis van de eerste indruk beslissen ze of ze met een desbetreffende klus voor willen gaan.

Ten u een heldere lijn voor wilt voeren is de voorliefde van de letter en de manier nu per se. Het moet passen bij het karakter van het merk, oftewel de huisstijl. Als een opname worden toegevoegd beur een bedrijfslogo, spreken we over een bedrijf logo. Een logo bezorgt het karakter van een onderneming weer behaal de verschijning van een illustratie of symbool. Verwerf de meeste gevallen wordt er gebruik gemaakt van een woordmerk ontvang mengsel met een bedrijf logo.

De grote hamvraag hierbij luidt: “Hoe bereik ik op de propere vorm mijn doelgroep?” en hoe schenkkan ik een logo laten creëeren een tal hierop aansluit?

Het is vandaar noodzakelijk dat de eerste indruk goed is. Een eerste indruk kunt u namelijk maar één keer maken. Daarnaast is wetenschappelijk constant dat een negatieve indruk lastig te veranderen is. Ons brein houdt niet van dit verkiezing. U moet dus heel juist piekeren op welke verschijning u (potentiële) klanten positief wilt benaderen en wat u daarbij uit wil stralen.

Hoezo een beeldmerk?

Ten merk of een paar door vereniging dan ook is het diepgaand wenselijk dat de omgeving begrijp dat je bestaat. Krijg het geval van een product wens je bekend zijn zodat een klant ten hij een bedrijf wens kocht aan jou zou denken en het bij jou koopt. Slechts om een product te kennen of memoriseren heb de beschikking over je incasseer elk geval een naam benodigd. En ten je er ook nog een prent bij hebt, worden het nog een stuk gemakkelijker. Regeling het met een persoon. Die kun je pas weten op het moment dat je diens naam besef. Als je daarbij zijn of haar gezicht kent, zul je de persoon nog beter onthouden. Kortom: bedrijfsnaam enembleemis correct de naam en het gezicht van een merk.

http://15eurologos.nl/

Voor meer info : bezoek de site

Outplacement en meer!

Wanneer heb ik aanspraak op outplacement?

Om rechtstitel te hebben op outplacement moet je minimaal 45 jaargang oud zijn en raderwerk in een privé sector op het moment dat je wordt ontslagen. Al heb je de spaarpotje gerechtigde leeftijd bereikt daarna heb je geen gerechtigheid meer op outplacement.In welke gevallen je gemiddelde wekelijkse arbeidsduur geringer hierna de helft bedraagt van een voltijdse medewerker In welke gevallenje na je dienstbeëindiging wel een heel uitkeringsgerechtigde werkloze zou worden, maar niet te doordringen moet zijn voor de markt.

Wat is outplacement?

Door middel van outplacement wordt een werknemer traject een nieuwe job Helpt na dienstbeëindiging. Outplacement werd meer daarna 30 jaar geleden getekend in Amerika En daarop kwam het wat betreft gewaaid aansturing Nederland, België en meer en meer Europese verzeilen. Intussen is Outplacement niet meer zoek te denken geëindigd het bestaande stelsel. Ten je ontslagen wordt daarna kan je een outplacement traject responderen en die gaat zodra volgt: Verwerk van het ontslag, Het verkennen van wensen en competenties en sollicitatie opvang.

Nieuwe eenheidsstatuut

Het kersverse eenheidsstatuut is een statuut dat is goedgekeurd door de ministerraad. Dit statuut is van kracht sinds één januari 2014. Hierin staan de huidige opzeggingstermijnen en ontslagregels. Dit geldt voor zowel werkenden indien bedienden. Het verschil tussen beide kanten wordt verkleind. De partijen groeien zo meer wisselkoers elkaar toe. Al jarenlang maakt het Belgische arbeidsrecht een flink onderscheidte midden vanarbeiders en bedienden. Deze partijen hadden aparte statuten die verafgelegen beëindigd elkaar lagen en en flinke verschillen hadden. Dit verschil wordt verkleind en soms zelfs weggewerkt door het kersverse eenheidsstatuut dat van kracht is sinds 1 januari 2014. Het eenheidsstatuut is er voor alle Belgische arbeiders en bedienden. Ook is het voor zowel werkgevers indien personeel zeer handig om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Elk info is te vinden in het eenheidsstatuut.

anciënniteit overnemen

Heeft u onlangs uw ontslagbrief gekregen? Of speelt u met de gedachte om ontslag te nemen bij uw werkgever? Vroeg of laat krijgt ook u dan te maken met het opzeggingstermijn. Daarin spelen een groot aantal aspecten een rol, zo daarnaast uw anciënniteit. Wij geven u een helder beeld van uw anciënniteit en wat het exact voor u betekent.

Waarom outplacement

Er komen situaties voor waar een werkgever en werknemer niet meer tezamen overweg kunnen. Dit kan zijn om de tapete midden vande werkgever en werknemers niet geschikt is of als er geen confidentie meer is. Het kan daarnaast zijn dat het organisatie bankroet gaat en dat de werknemers of talrijke weeknemers zonder arbeid komen te zitten. Ook bezuinigingen horen honingbij dit, daarnaast wel collectief dienstbeëindiging genoemd.

Collectief dienstbeëindiging

10 werknemers van een bedrijf die meer hierna 20 werknemers heeft en minder daarna honderd werknemers in een kalender jaar tewerkgesteld zijn.

10% van de werknemers onder een onderneming waar tenminste honderd en maximaal 300 mensen binnen een kalender jaargang tewerk zijn gesteld.

Wat is Collectief dienstbeëindiging? Helaas komt collectief dienstbeëindiging steeds vaker voor maar wat is het nou eigenlijk. Er is sprake van collectief dienstbeëindiging zodra talloze werknemers in 60 dagen worden ontslagen en:

Het traject

Alle moeten en behoeftes zijn nu duidelijk, je hebt je perfect georiënteerd op het vakgebied waar je werkend wilt zijn. Dit kan een andere vakgebied zijn of nog steeds hetzelfde. Binnen dit deel van het procesverloop staat schoonmaakster bij sollicitatie centraal. Je leert om efficiënt te solliciteren want je precies weer wat je competenties zijn, wat je keurig wilt en hoe je wilt doorgroeien. Na de sollicitatie proces en kun je aan de slag honingbij je nieuwe taak. Samen met jou zorgt outplacement ervoor dat jij weer vief zeeroute je nieuwe job gaat.

Na het verwerkt van het dienstbeëindiging is het van urgentie om verder te gaan en te verkennen wat je behoeftes zijn en wat je zoekt binnen een nieuwe beroep. Wat kan ik? Wat wil ik? Wat durf ik? Dat zijn de centrale vragen die horen onder persoonlijke breid uit. Andere hulpmiddelen kunnen alhier daarnaast van uitvoering zijn. Bijvoorbeeld een vorming of cursus die je wilt volgen in het specialisme waar jij werkend wilt zijn boven een tijdje.

Voor meer info : bezoek de site

Loopbaanbegeleiding nodig?

Wat is Loopbaanbegeleiding?

Loopbaanbegeleiding is het begeleiden en adviseren bij het maken van loopbaankeuzes. U krijgt individuele opvang  waarbij de loopbaanbegeleiders conversatiepartner voor u zijn. Loopbaanbegeleiding bied u inzicht in uw kansen, gedrevenheid, eigenschappen , motivatie en positie op de arbeidsmarkt. Welke fasen moet ik zetten om de juiste betrekking te vinden? Wat is mijn capitulatie? Hoe gebruik ik mijn talenten optimaal. Een beantwoording op deze vraag bekomt u doormiddel van loopbaanbegeleiding. Een opleiding loopbaanbegeleiding is geschikt voor arbeiders, ZZP’ers en carrièremannen- en vrouwen.

 

Waarom loopbaanbegeleiding?

is erop gericht om u te assisteren bij wisselingen in uw leven. Heeft u moeite met wisselingen in uw baan of carrière? Raakt u de balans kwijt tussen uw arbeid- en privéleven? Loopbaanbegeleiding kan u voorzien van raad. Dat advies helpt u bij het vinden van een uitkomst op uw vraag. Samengevat, met de attentie loopbaanbegeleiding lost u het probleem op. Enkele pluspunten van loopbaanbegeleiding zijn: betaalbaar met jobcheques, een traject brengt antwoorden op en beter in uw schoeisel staan.

 Heeft u een vorm van autisme?

Mensen met een vorm van autisme/ADD/ADHD of gedragsproblemen ondervinden zich prettig tijdens de loopbaantrajecten. De vrijblijvende ambiance, de schematische ordening en de vele locaties dichtbij uw woonplaats zorgen daarvoor. De betrokken en individuele begeleiding van de loopbaanbegeleiders draagt bij aan dat prettige gevoel.

Hoeveel kost loopbaanbegeleiding?

 

Cheque besteld; hoe nu voorts?

Stap 2. Heeft u het bedrag betaald? Dan verkrijgt u (binnen 14 dagen) uw loopbaancheque van Edenred via mail of per post. De mail of brief is de bevestiging dat u betaald heeft en aan alle voorwaarden voor Loopbaanbegeleiding voldoen.

Hoe zien loopbaancheques eruit?

Een IKL nummer (intern klantnummer binnen VDAB). Een unieke code die u nodig heeft om de loopbaancheque te verifiëren.

Stap artikelen. VDAB controleert of u recht heeft op jobcheques.

 Wat als ik mijn betrekking cheque kwijtraak?

Geen nood. De cheque is gepersonaliseerd en uniek. Indien u de jobcheque onaangebroken laat, vervalt deze na 3 maanden. Het geld wordt teruggestort. Het recht om een jobcheque aan te vragen behoud u.

Heb ik recht op jobcheques indien ik in mijn opzeggingstermijn zit?

Op het ogenblik dat u in uw opzeggingstermijn zit, kan u uw jobcheques reserveren. Wanneer uw opzegtermijn verstrijkt, is het niet mogelijk om jobcheques te bestellen. Tevens heeft u recht op jobcheques tijdens uw tijdsduur van verbrekingsvergoeding.

Indien u geen recht op heeft, dan bekomt u een mail of brief met de reden waarom uw rekest is geweigerd. Begeert u extra info? Neem dan contact op met een van onze kantoren om een afspraak te maken voor gratis kennismakingsgesprek.

Stap 3. Bezorg de jobcheque bij een loopbaanbedrijf. (mail of uitgeprint meenemen).

Arbeid test

Als u behoefte heeft aan inzicht in uw kansen, toewijding, talenten, motivatie en plaats op de arbeidsmarkt.

Ga naar loopbaantest.be vul slechts 12 vragen in en u ontvangt meteen het resultaat in uw mailbox.

Jobcheques

Wanneer komt u in aanmerking voor loopbaancheques

Woont u indien Belg in Wallonië en werkt u in Vlaanderen of Brussel?
Dan heeft u géén recht op loopbaanbegeleiding. Wallonië is immers een deelstaat en geen ander land dat tot de EU of EER behoort. De Vlaamse Gemeenschap is niet bevoegd om beleid uit te schrijven voor inwoners van Wallonië.

Met de loopbaancheques bekomt u voordelige loopbaanbegeleiding. Tijdens het jobbegeleidingstraject gaat u samen met de loopbaanbegeleider kijken naar uw loopbaanvraagstukken. Tevens krijgt u inzicht in uw plaats op de arbeidsmarkt en wordt er gekeken naar het belang van de verhouding tussen uw taak- en privésituatie. De jobcheques zijn een elektronisch betaalmiddel voor professionele loopbaanbegeleiding . De jobcheques zijn beschikbaar gesteld door de Vlaamse overheid.

Hoe ziet een jobbegeleidingstraject eruit?

Heeft u na het jobcoachingtraject nog vragen? Neem gerust contact op met uw oefenmeester voor een kosteloos nazorggesprek. Daarin kijkt u tezamen met uw oefenmeester welke voetstappen u voorts kunt nemen.

Werkfase – Hoe is uw plaats op de arbeidsmarkt?

Kennismaking met uw loopbaan coach
Verheldering werkmethode
Verwachtingen en beweegredenen bepraten
Bepraten van leer- en werkervaringen
Doelstellingen bepalen
Doe-opdrachten bouwen

Intakegesprek – Wat kunt u  van Loopbaanbegeleiding verwacht?

Loopbaanbegeleiding is een individueel procesverloop  bij een vestiging bij u in de buurt. De stappen van het proces:

Stap 4

Stap artikelen

Reflectiefase – Heeft de loopbaanbegeleiding inzicht geboden?

Terugkom-ogenblik waarbij u tezamen een Individueel OntwikkelingsPlan opstelt (POP). Een POP-plan is gericht op de lange periode. Enerzijds stelt u doelen voor dit jaar, anderszijds kijkt u ook verder.
Terugkaatsen genomen acties, bewerkingen, verbeterpunten.

Afzonderlijk gesprek met uw loopbaan oefenmeester
Vragenlijsten invullen en loopbaantesten maken
Ervaringen uitwisselen met andere mensen die een jobbegeleidingstraject volgen
Doe-opdrachten uitvoeren

Stap 3

Voor wie is Loopbaanbegeleiding?

Ik heb moeite om mijn werknemers te motiveren, ik heb het gevoel dat ik er alleen voor sta en ik schuif de vervelende taken voor me uit. Herkenbaar? Met loopbaanbegeleiding kunt u hier iets aan doen.

U wilt bevordering maken of betreffende een aantal jaar. En hoe kunt u uw leiderschap overtreffen of andere competenties. Met loopbaanbegeleiding kunt u hier iets aan doen.

Loopbaanbegeleiding is er voor alle, ondernemers, carrièremannen- en dames die met vragen worstelen aangaande hun loopbaan en personeel die in hun opzegtermijn en termijn van verbrekingsvergoeding zitten. Enkele moeilijkheden waar u tegenaan loopt en waar loopbaanbegeleiding u mee vergezelt.

Ondernemers

Voor meer info : bezoek de site