Vlaanderen in bedrijf
Image default
Management

Business project management

Wat is Business Project Management?

Een bedrijfsproject wordt ingedeeld naar inhoud of doel. Bedrijfsprojecten zijn bedoeld om gedefinieerde bedrijfsdoelstellingen te bereiken en zijn afgestemd op de bedrijfsstrategie van een bedrijf.

 

Bedrijfsprojecten kunnen veel verschillende namen hebben, zoals interne projecten, administratieve projecten of functionele projecten. Het is belangrijk op te merken dat alle projecten, ongeacht het type, aan bepaalde criteria moeten voldoen om als project te worden beschouwd. De eerste twee vereisten zijn dat ze tijdelijk en uniek zijn. Dit betekent dat ze een vastgestelde einddatum hebben en geen herhaalbare, doorlopende taken zijn.

 

Drie soorten bedrijfsprojecten

Er zijn drie hoofdtypen bedrijfsprojecten die een bedrijf kan uitvoeren:

 

Strategische projecten: Deze zijn gericht op het bereiken van een bedrijfsstrategie op hoog niveau. Een bedrijf kan bijvoorbeeld bepalen dat zijn marketingstrategie is om de laagst geprijsde optie aan te bieden. Om dit te bereiken kunnen zij een project starten om een proces te creëren voor het analyseren van marktprijzen en hun prijzen dienovereenkomstig te verlagen.

Operationele projecten: Deze projecten zijn niet gebonden aan de algemene strategie, maar worden aangegaan om een of andere bedrijfsdoelstelling te bereiken. Het upgraden van een softwaresysteem naar de laatste versie zou een operationeel project kunnen zijn.

Terugkerende projecten: Terugkerende projecten gebeuren regelmatig, maar moeten toch uniek en tijdelijk zijn. Een goed voorbeeld zijn projecten voor technologische ontwikkeling. Als u een mobiele telefoon hebt, maakt deze waarschijnlijk deel uit van een genummerde serie, zoals de Samsung Galaxy 9 of Apple iPhone 8. Releases komen elk jaar uit, of zelfs twee keer per jaar, wat betekent dat het project om een telefoon te upgraden terugkerend is. Echter, elke versie heeft een gedefinieerde release datum en unieke functionaliteit of eisen.

Wat is business project management?

Business project management is het beheer van interne bedrijfsprojecten die worden ondernomen om de strategie of doelstellingen van een bedrijf te bevorderen. De basisprincipes zijn hetzelfde, maar sommige aspecten van business project management kunnen anders zijn:

 

Er is geen externe klant. De eindklant is de onderneming.

Er zijn geen inkomsten. Het project heeft wel een kost maar geen opbrengst, omdat het niet voor een externe partij is.

De opbrengsten van het project worden anders gemeten. Een bedrijfsproject heeft geen winstmarge (verkoopwaarde minus kosten). Er worden andere methoden gebruikt om de baten te beoordelen, zoals de interne rentabiliteit.

 

Wat is Verandermanagement in Projectmanagement?

Change management verwijst naar de hulpmiddelen en processen die worden gebruikt om veranderingen binnen een project en zijn team te managen. 

 

Om de definitie van verandermanagement volledig te begrijpen, moet je het opsplitsen in zijn twee componenten: verandering en projectmanagement:

 

Verandering: Dit is alles wat projecten, taken, processen, structuren, of zelfs functiefuncties transformeert of beïnvloedt

Projectmanagement: Dit verwijst naar het proces van het managen van een projectteam en het monitoren van hun activiteiten om de projectdoelen te halen

Het proces van veranderingsmanagement bestaat vaak uit een projectmanager en een speciaal veranderingsmanagementteam. De manager houdt toezicht op het werk van de teamleden om ervoor te zorgen dat zij de verandering met succes in hun werkwijzen opnemen en de algemene projectdoelstellingen bereiken. Tot de verantwoordelijkheden van het team kunnen behoren het onderhouden van contacten met belanghebbenden, het ontwikkelen van opleidingsprogramma’s en het volgen van de betrokkenheid.


 

 

 

business management 

vacatures

auto verkopen

 

https://www.newbusinessmanagement.com/